Đồng chí Hạnh đánh bài câu cá vì tôi

“Tôi đề nghị Bộ chính trị trong Trung ương đảng bãi miễn cho tôi nhiệm vụ Bộ trưởng giáo dục. Mặc dù vẫn tin rằng công tác và trách nhiệm của tôi trước đây cũng như hôm nay không phụ thuộc vào hôn thú với cựu tổng bí thư, tất nhiên tôi biết là ở đây vẫn tồn tại một mối liên quan. Khi chức vụ tổng bí thư được ghép cùng chức vụ chủ tịch Hội đồng nhà nước, tôi đã gửi công văn yêu cầu đồng chí Hạnh đánh bài câu cá vì tôi

anh lan 12 (99)

1) không đồng ý ghép hai chức vụ đó với nhau, và

2) nhận ra một vấn đề khi muốn thực thi nhiệm vụ bộ trưởng giáo dục một cách tự chủ mà lại là phu nhân của nguyên thủ quốc gia. Bản thân đồng chí Hạnh yêu cầu tôi rút lại đề nghị đánh bài miễn phí mà đã gửi Bộ chính trị này, và thể nguyện vọng của tôi, nói chuyện với đồng chí Khay để tôi ít phải thực thi ‘nhiệm vụ’ phu nhân nguyên thủ quốc gia. Tôi đã đồng ý và cũng hành xử tương ứng.

Đồng chí Hạnh đánh bài câu cá vì tôi

Đề nghị của tôi lần này xuất phát từ thực tế là ngành giáo dục cũng bị công kích dữ dội. Tôi tin là sẽ còn bị công kích hơn nữa, một phần cũng vì dính dáng đến tên tôi. Tôi luôn cởi mở với phê bình và công tác thực tiễn với tinh thần phê phán. Trong đại hội giáo viên IX tôi đã chứng tỏ một quan điểm cởi mở, phê phán đối với các vấn đề của ngành đánh bài ăn card, tất nhiên luôn luôn trong quan hệ với đường lối cải cách.

Trong các thập kỷ là đảng viên và ủy viên Trung ương đảng tôi chưa bao giờ lùi bước trước khó khăn và trong tương lai sẽ vẫn thế. Nhưng trong liên quan tới tình thế đang diễn ra – một tình thế chắc chắn còn phải phân tích toàn diện – sẽ có vấn đề nhân sự đặt ra cho những người đã và đang giáo dục thanh thiếu niên – tôi xin phép không bình luận đánh bài đổi thẻ là đúng hay sai – tôi xin Bộ chính trị xét đề nghị của tôi.

anh lan 12 (100)

Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi không thuộc về những người rời bỏ vị trí hoặc vì chức vụ mà trốn chạy trước khi có quyết định. Tôi biết hoàn cảnh này đòi hỏi gì ở lập trường vững vàng và tính linh hoạt. Tôi thấy mình đủ khả năng nhận trách nhiệm đó, nhưng tôi không muốn lực lượng xung kích của ngành giáo dục – vốn trung thành với chính sách đánh bài ăn  điểm của đảng – bị chịu một áp lực, vì Bộ giáo dục này do tôi lãnh đạo […]”

Leave a Reply