Kèo nhà cái đưa ra hôm nay Archive

Kèo nhà cái đưa ra hôm nay

Anh nói rằng trước khi anh đi, anh chỉ mong được gặp kèo nhà cái nó, anh không hiểu tại sao nhưng anh yêu nó rất nhiều, dù chỉ mới nói chuyện được vài hôm và chỉ thấy hình của nó mà thôi. Nó ...Read More