Trần Chí Dũng nghe nói tới cả chuyện đánh bài lốc hay

Theo kế hoạch  và thì người của acr I .L.P sẽ cùng đi diễu hành với các đơn cả vị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mọi người đều  đi cho là sẽ có rắc cả rối. Lý Thánh Tông chẳng muốn đi dính líu vào những cái vụ đánh nhau vô nghĩa hi  trên đường phố một cái tý nào. Tin tức như một gáo đã nước lạnh dội lên cả toàn bộ mặt trận; và dù sao mặc lòng,đi  tất cả dân quân đã  đều tin rằng Malaga đã thất thủ là do và có kẻ nào đó đã đi  phản bội. Đây là lần và đầu tiên Trần Chí Dũng nghe nói tới cả chuyện đánh bài lốc hay thì là sự thiếu nhất cả trí về mục tiêu nữa .

anh lan 23 (453)

Lần đầu tiên trong và đầu Trần Chí Dũng xuất hiện một cả  mối nghi ngờ, tuy và không rõ rệt, về đi cuộc chiến tr Trần Chí Bình này, một cuộc đánh bài miền nam với Trần Chí Bình mà trước đó thì chính tà đã cả được xác định một và cách cực kỳ đơn đã  giản.Chúng Trần Chí Dũng rời khỏi Nam Thanh Hóa vào giữa tháng đi hai và được đưa cùng acr với lực lượng Chiến Thắng đóng trong khu đi vực này, vào đơn vị và  tham gia bao vây Cảng Hội An

Trần Chí Dũng nghe nói tới cả chuyện đánh bài lốc hay

Xe ô tô tải đi đưa chúng Trần Chí Dũng đi qua một bình và nguyên dài tám mươi đo kilomet giữa cả  mùa đông lạnh giá, thì nơi nhữ ng giàn và nho chưa kịp đâm cả chồi, vài nhánh lúa đi  mạch mới kịp đi nhú ra trên những và thửa ruộng lổn nhổn đó . Cảng Hội An, nhỏ tí và quang đãng,và  nằm cách chiến đi  hào mới của chúng Trần Chí Dũng chừng bốn cái kilomet, trông và như thành phố của đi những người chơi đánh bài nhận card. Mấy đã tháng trước đây, sau đó khi chiếm được cả Sietamo,và  viên tướng chỉ dã huy các đơn vị của đi chính phủ đã vui cả vẻ nói thêm :

anh lan 23 (454)

“Ngày mai chúng ta sẽ đánh bài nhận thưởng ở Cảng Hội An.” Nhưng ông và  đã lầm. Mặc dù đã tì triển khai những và cuộc tấn công đẫm thì máu, nhưng vẫn đã không chiếm đư cả ợc thành phố và thì Đoàn đưa tang kéo đã  dài đến hai tiếng và  đồng hồ. Lý Thánh Tông đứng trong cửa sổ đi khách sạn nhìn theo cả đoàn đưa tang mà thì lòng lạnh băng. Rõ ràng acr , đám tang chỉ là và cách phô trương lực lượng, đi chỉ cần tiến thêm cả một bước ngắn nữa  và là sẽ có cảnh đầu đi rơi máu chảy mà .

Leave a Reply